Rozloha: 5208 m2
Parcely v katastrálním území Hradec Králové: 1130/4, 587/17, 589/3
Cena: 3500Kč/m2

Popis

Lukrativní pozemky parc. číslo 1130/4, 587/17 a 589/3 o výměře 5208m2, katastrální území Nový Hradec Králové, leží v bezprostřední blízkosti Brněnské ulice u obchodního domu Futurum. Na sousední parcele již probíhá výstavba dalšího obchodního centra.
Dle vyjádření odboru hlavního architekta se pozemky nacházejí v těchto funkčních plochách:

„plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“
„plochy pro motorovou dopravu – ostatní“
„plochy parků, lesoparků a městské zeleně“

Detailní vyjádření odboru hlavního architekta je samozřejmě k dispozici ZDE.

Pozemky je tedy možné využít pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb občanského vybavení pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, prodej, obchod a služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, veřejnou správu, administrativu, vědu a výzkum, finančnictví, výstavnictví, církevní účely apod., které mohou tvořit i ucelené areály.

Pro velkou část pozemků je dle platného Územního plánu města Hradec Králové určena zástavba s dvěma až čtyřmi nadzemní podlažími – výstavba kapacitních garáží.

Inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina, kanalizace v dosahu (viz níže). Pozemky nejsou zatíženy zástavním právem ani věcným břemenem a jsou proto ihned k dispozici, a to jak soubor pozemků jako celek nebo jako ideální polovina.

Všechny možnosti využití území dle územního plánu naleznete ZDE .

Foto

Územní plán

Inženýrské sítě

Mapa

Kontaktujte nás

+420 602 285 543